Kontakt

Prevádzkovateľ stránky:

Peter Filo S.O.
Palárikova 171/4
018 41 Dubnica nad Váhom

číslo účtu na platbu na účet:
SLSP 5051791933/0900 
IBAN: SK2609000000005051791933
BIC: GIBASKBX

Kontaktovať nás môžete v čase od 10hod do 17hod 
Telefón: 0905 417197

Mail: obchod@rajpancuch.sk

 


Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 046/5422 771 
fax č.: 046/5420 685